FPT Gate 50.000

FPT Gate 50.000

Dùng để nạp các game và dịch vụ do FPT Online phát hành và một số các game online khác nhận nạp thẻ Gate

Giá: 50.000 đ

Dùng để nạp vào tài khoản của bạn tại trang pay.gate.vn. Mỗi thẻ nạp cho bạn 50.000 bạc

Có thể bạn muốn xem thêm